Projektledning och extra Marknadsstöd

Förmågan att driva komplexa projekt har alltmer blivit en framgångsfaktor, 
kanske den gör skillnaden mellan vinst och förlust. 
Med energi och erfarenhet ser vi till att projektet får rätt avstamp och drivkraft.

Våra konsulter som är specialister inom sina respektive områden kan också agera som projektledare. 
Förutom det hantverksmässiga arbetet kring projektledning vet vi att kommunikation och motivation är viktigt för framgång. 
Vi är handlingskraftiga och resultatinriktade istället för akademiska.

Ibland behöver små- och medelstora företag ett extra marknadsstöd, med selektiva och effektiva insatser, för att få en fördelaktig totalekonomi.

Vi erbjuder tjänster inom och utom Sverige, såsom:

• Marknadsplanering 
• Affärsutveckling av produkter och tjänster
• Att ta fram olika typer av marknadsverktyg 
• Kundbearbetning genom säljkampanjer och personliga besök.
• Rådgivning till kunder som har behov av kompletterande produkter och    
tjänster för att kunna erbjuda en totallösning.

I samband med nationella och internationella seminarier, mässor och utställningar,  kan vi ta fram försäljnings- och marknadsmaterial samt deltar som Er representant.