Vår Miljö och Energi – två oskiljaktiga värden – nu och i framtiden

De flesta miljö- & Energifrågor berör många olika verksamheter och samhällsområden. Därför har vi ett internationellt nätverk med tvärvetenskaplig kompetens.

Det gör att vi utgår i vårt arbete från ett brett samhälleligt perspektiv. Vi kan hjälpa dig att förbättra ekonomin, minska miljöbelastningen, optimera tekniken och hitta långsiktigt hållbara lösningar.

Vi erbjuder både brett kunnande och spetskompetens från små- till storskaliga lösningar inom kretsloppslösningar, avfallshantering och energiutvinning från avfall. Vattenbehandling – av råvatten, industriella vatten, avloppsvatten 
samt produktion av biogas.


Inom energiområdet handlar det inte bara om att producera och distribuera energi, det handlar även om att använda energin på ett effektivt sätt för att skona miljön och spara pengar. 
Vi kan analysera energianvändningen och hjälpa våra kunder att sänka energikostnaderna.

Det kan vara allt från fastbränsleanläggningar som biobränsle och kommunalt avfall till olja, naturgas eller vind/vattenkraft. 
Vi erbjuder allt från idéstudie, energirådgivning och specialinsatser till kompletta lösningar med intelligent styr- och reglerteknik.